Privacy statement Dutch Blower B.V.

Deze Privacyverklaring is van toepassing op de gegevens die verwerkt worden door de besloten vennootschap Dutch Blower B.V., geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 06075707 en is gevestigd te (7602 KC) Almelo aan het Bedrijvenpark 52.

Wij respecteren uw privacy en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij willen u hierover graag duidelijk en transparant informeren. In deze privacyverklaring geven wij antwoord op de belangrijkste vragen over hoe Dutch Blower B.V. omgaat met de verwerking van persoonsgegevens. De verwerking van persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt.

Wij verwerken gegevens van mensen met wie wij direct of indirect een relatie hebben, willen krijgen of hebben gehad. Als uw bedrijf of organisatie persoonsgegevens van medewerkers aan ons doorgeeft, bent u verplicht om uw medewerkers hierover te informeren. Deze privacyverklaring kunt u aan hen geven zodat zij kunnen zien hoe wij met hun persoonsgegevens omgaan.

Welke gegevens verwerken wij en waarom?

Persoonsgegevens worden door ons verwerkt voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten en het beheren van de daaruit voortvloeiende relaties, met inbegrip van het uitvoeren van activiteiten gericht op de vergroting van het klantenbestand en de ontwikkeling en verbetering van onze dienstverlening.

De (persoons)gegevens die wij verwerken zijn onder andere: bedrijfsnaam, KvK nummer, BTW nummer, naam, medewerker, functie, telefoonnummer en e-mail adres. Wij verwerken geen bijzondere gegevens zoals : etnische gegevens, gezondheidsgegevens of gegevens met betrekking tot seksuele voorkeuren.

Als u een contact- of aanmeldformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Wij verzamelen niet meer persoonsgegevens dan noodzakelijk in het kader van bovengenoemde doeleinden. Als wij de gegevens niet bewaren voor die doeleinden kunnen wij de gegevens toch nog bewaren om wettelijke verplichtingen na te komen. Dat wil zeggen dat de persoonsgegevens alleen nog maar bij juridische of fiscale procedures worden gebruikt. De fiscale bewaarplicht bedraagt zeven jaar.

Hoe zorgen wij ervoor dat uw gegevens veilig zijn?

Uw persoonsgegevens worden zorgvuldig bewaard en worden alleen gebruikt door medewerkers die hier gelet op hun functie toegang toe moeten hebben. Onze medewerkers hebben een geheimhoudingsplicht.

De gegevens worden opgeslagen op beveiligde pc, in met een wachtwoord beveiligde map en op een externe schijf en/ of mobile telefoon. Al deze gegevensdragers zijn voorzien van de meest recente versie van beveiligingssoftware en worden regelmatig geüpdatet.

Een keer per week worden er updates opgeslagen op de server. De serverruimte is beveiligd.

Datalek

Wij zijn verplicht om eventuele datalek bij te vermelden in het datalekkenregister dat door ons wordt bijgehouden. Een ernstige datalek, die waarschijnlijk nadelige gevolgen kan hebben voor de persoonlijke levenssfeer van de (potentiële) klant wordt door ons gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Worden uw gegevens aan derden verstrekt?

Dutch Blower B.V. verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij, indien sprake is van verwerking van persoonsgegevens, een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens. Wij blijven verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Doorgifte persoonsgegevens naar een derde land buiten de Europese Unie

Uw persoonsgegevens worden niet verwerkt in landen buiten de Europese Unie.

Klikgedrag en bezoekgegevens website www.Dutch-Blower.nl

Op de website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. In dit kader kan met name het IP-adres (DSL verbinding) van uw computer, de eventuele gebruikersnaam, het tijdstip van opvraging en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, worden geregistreerd en worden enkel gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website en het optimaliseren van de werking van de website. Wij proberen deze gegevens zo veel mogelijk te anonimiseren.

Google Analytics

Wij maken gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de Website gebruiken en hoe effectief onze Adwords-advertenties & Remarketing-advertenties bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. Tevens optimaliseren wij hiermee de werking van de website. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacy beleid van Google voor meer informatie. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan ons te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

Cookies

Wij maken wel gebruik van cookies. Dutch Blower B.V. heeft geen toegang tot of controle over de cookies die worden gebruikt door derden. U kunt deze cookies uitzetten via uw browser.

Wilt u de gegevens inzien die we van u verwerken of wilt u dat wij deze verwijderen?

Indien u een relatie met ons bedrijf heeft, heeft u na schriftelijk verzoek de mogelijkheid uw persoonsgegevens in te zien. Indien het door ons verstrekte overzicht onjuistheden bevat, kunt u ons schriftelijk verzoeken de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen. Daarnaast kunt u ons schriftelijk op de hoogte stellen, indien u niet wilt worden benaderd met informatie over onze producten en diensten door dit te melden via ons contactformulier.

Om misbruik te voorkomen vragen wij u, bij een schriftelijk verzoek tot inzage, u adequaat te identificeren, door een kopie van een geldig legitimatiebewijs mee te sturen. Vergeet niet om op de kopie uw BSN én uw pasfoto af te schermen. U kunt hier bijvoorbeeld de ‘Kopie ID’ app voor gebruiken.

Heeft u een klacht ?

Het kan zijn dat U, ondanks de zorgvuldige aanpak die we hanteren, een opmerking of klacht hebt over de wijze waarop wij uw persoonsgegevens verwerken en/of met uw rechten omgaat. Binnen Dutch Blower B.V. is een persoon aangewezen die verantwoordelijk is voor het verwerken van de persoonsgegevens conform AVG. Heeft u op of aanmerkingen kunt u contact opnemen per e-mail: info@dutch-blower.nl of telefonisch met 0546-576400.

Indien wij onderling niet uitkomen, kunt u een klacht indienen bij de toezichthouder. In Nederland is de Autoriteit Persoonsgegevens de toezichthouder op het gebied van de verwerking van persoonsgegevens. De contactgegevens van de Autoriteit Persoonsgegevens vindt u via de website www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Wijzigingen

De privacyverklaring is opgesteld op 1 september 2021 en kan worden gewijzigd. Op de website bevindt zich altijd de laatste versie van de privacyverklaring.